Mã số : 554/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc đổi tên các đơn vị thuộc Sở Công thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-05-24
Tệp đính kèm: