Mã số : 04/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-03-05
Tệp đính kèm: