Mã số : 201/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2019-03-05
Tệp đính kèm: