Mã số : 5106/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-12-27
Tệp đính kèm: