Mã số : 05/KH-BCĐ389
Tên văn bản: Kế hoạch công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-01-31
Tệp đính kèm: