Mã số : 145/STTTT-BCVTCNTT
Tên văn bản: Về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Quốc Luân
Ngày ban hành: 2019-02-13
Tệp đính kèm: