Mã số : 162/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư dự án thủy điện Chu Va 2A, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2019-02-26
Tệp đính kèm: