Mã số : 06/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2019-02-27
Tệp đính kèm: