Mã số : 13/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2016-05-09
Tệp đính kèm: