Mã số : 05/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán NSNN năm 2019
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-06-25
Tệp đính kèm: