Mã số : 118/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2019-02-19
Tệp đính kèm: