Mã số : 1992/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-12-09
Tệp đính kèm: