Mã số : 4501/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2018-12-05
Tệp đính kèm: