Mã số : 26/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-01-15
Tệp đính kèm: