Mã số : 718/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 136-KH⁄TU ngày 20⁄3⁄2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-05-25
Tệp đính kèm: