Mã số : 50/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2019-01-22
Tệp đính kèm: