Mã số : 85/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2019-01-21
Tệp đính kèm: