Mã số : 1692/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-12-28
Tệp đính kèm: