Mã số : 4374/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-11-23
Tệp đính kèm: