Mã số : 1991/UBND-KSTT
Tên văn bản: Về việc triển khai sử dụng thử nghiệm Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-12-06
Tệp đính kèm: