Mã số : 1990/UBND-KSTT
Tên văn bản: Về việc kết nối liên thông phần mềm QLVB&ĐH với trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-12-06
Tệp đính kèm: