Mã số : 13/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-01-06
Tệp đính kèm: