Mã số : 9494/BCT-VP
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-11-20
Tệp đính kèm: