Mã số : 157-TB/BCS
Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 14⁄11⁄2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-11-16
Tệp đính kèm: