Mã số : 1913/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước và tổ chức điều hành ngân sách trong thời gian còn lại năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-11-27
Tệp đính kèm: