Mã số : 1322/BCĐCCHC-TGV
Tên văn bản: Về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lai Châu
Người ký: Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2018-11-22
Tệp đính kèm: