Mã số : 36/2018/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-11-16
Tệp đính kèm: