Mã số : 6990/BCT-ATTM
Tên văn bản: Về việc đính chính thông tin tại Quyết định số 2089A⁄QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2018-11-28
Tệp đính kèm: