Mã số : 1950/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-30
Tệp đính kèm: