Mã số : 1494/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-30
Tệp đính kèm: