Mã số : 43/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-11-15
Tệp đính kèm: