Mã số : 1836/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định thực hiện Nghị quyết số 102⁄NQ-CP ngày 03⁄8⁄2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-19
Tệp đính kèm: