Mã số : 1413/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-11-19
Tệp đính kèm: