Mã số : 9266/KH-BCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2018-11-14
Tệp đính kèm: