Mã số : 1816/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61⁄2018⁄NĐ-CP ngày 23⁄4⁄2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-11-15
Tệp đính kèm: