Mã số : 424/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-04-11
Tệp đính kèm: