Mã số : 65/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tai phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2018
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-11-09
Tệp đính kèm: