Mã số : 1400/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26⁄CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế Quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-11-14
Tệp đính kèm: