Mã số : 1351/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-11-02
Tệp đính kèm: