Mã số : 1753/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-02
Tệp đính kèm: