Mã số : 1772/UBND-VX
Tên văn bản: Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14⁄CT-TTg ngày 06⁄11⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-11-06
Tệp đính kèm: