Mã số : 1716/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: