Mã số : 337/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2017; nguồn vốn sự nghiệp năm 2017; nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển đổi nguồn sang năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-04-19
Tệp đính kèm: