Mã số : 935/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí về xã nông thông mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-08-28
Tệp đính kèm: