Mã số : 744/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-07-19
Tệp đính kèm: