Mã số : 1071/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc thực hiện Nghị quyết số 34⁄2016⁄NQ-HĐND ngày 28⁄7⁄2016 thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-06-28
Tệp đính kèm: