Mã số : 393/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-04-07
Tệp đính kèm: