Mã số : 31/2016/QĐ-UBND
Tên văn bản: về việc phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-09-01
Tệp đính kèm: