Mã số : 14/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn lậu dầu ma-dút
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu
Người ký: Q. Cục trưởng Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2018-10-30
Tệp đính kèm: