Mã số : 1648/UBND-CN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-10-18
Tệp đính kèm: